Raoul De Smet componeerde op gedichten van Dirk Blockeel

Een moderne nieuwjaarsbrief.

Beste vrienden, beste muziekliefhebbers,
Wij bieden jullie van harte onze beste wensen aan voor een muzikaal boeiend en sprankelend
2019.

Om daarbij te helpen hadden we jullie graag op een speciaal passieconcert uitgenodigd.
Op 17 maart in de Sint-Maartenskerk in Kortrijk of op 31 maart in de Sint-Pauluskerk in
Antwerpen, telkens om 15 uur.

Op het programma: orgelmuziek voor de Goede Week (Bach e.a.) en de creatie van Ecce
Homo, een oratorium dat Raoul De Smet componeerde op gedichten van Dirk Blockeel.
De uitvoering is toevertrouwd aan een schitterend vocaal octet de Ghent Singers, begeleid
door elf instrumentalisten.

Het geheel staat onder de leiding van een rijzende ster: Pascale Van Os.
Het merkwaardige aan dit werk is dat de veertien staties van de traditionele Via Crucis ter
overweging een thema meekrijgen van het hedendaagse lijden van de mensheid zoals
epidemiën, natuurrampen, mensenhandel, corruptie, oorlog en terreur etc.
Maar w’hebbe ’n probleem.

Doordat geen enkele gevestigde organisator er voordeel in zag om een nieuw modern werk
van relatief onbekende auteurs tijdens de obligate Mattheuspassieperiode te programmeren,
hebben de auteurs zelf het heft in handen genomen en op eigen kosten uitvoerders
geëngageerd. Zij vonden het gepast de uitvoering in de vastentijd en op een zondagnamiddag in een
bekende kerk te laten plaats vinden.

Laat het nu precies op dat moment van de week zijn dat die kerken GRATIS toegankelijk zijn
voor het publiek en er geen entreegeld mag gevraagd worden.
Hoe kan het probleem opgelost worden?

We durven jullie, beste muziekliefhebbers en vrienden, daarom oproepen om ons te steunen
door een kleine som (groter mag natuurlijk ook) – bijv.ter waarde van een concertticket – over
te schrijven op nummer BE10 0010 4674 6804 van R. De Smet, 2000 Antwerpen met
vermelding “crowdfunding Ecce Homo”.

Zo kunnen jullie en jullie kennissen en familieleden vrij en zorgeloos het concert komen
bijwonen. Zelfs twee keer. Ook wie niet kan komen willen we aansporen om haar of zijn enthousiasme voor het project via dezelfde rekening bekend te maken. Het zal met even groot enthousiasme onthaald
worden.

Uw twee kapoenen, sorry, kompanen,
Dirk en Raoul.
Antwerpen, 1 januari 2019.